Chinese tongue twister (风吹藤动铜铃响)

东洞庭,西洞庭,
Dōng dòngtíng, xī dòngtíng,
洞庭山上一条藤,
dòngtíng shānshàng yītiáo téng,
藤条顶上挂铜铃,
téng tiáo dǐng shàng guà tóng líng,
风吹藤动铜铃响,
fēng chuī téng dòng tóng líng xiǎng,
风停藤定铜铃静。
fēng tíng téng dìng tóng líng jìng.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x