Chinese tongue twister (大麦和小麦)

大妹和小妹,一起去收麦。
Dà mèi hé xiǎo mèi, yīqǐ qù shōu mài.
大妹割小麦,小妹割大麦。
Dà mèi gē xiǎomài, xiǎo mèi gē dàmài.
大妹帮小妹挑大麦,小妹帮大妹捆小麦。
Dà mèi bāng xiǎo mèi tiāo dàmài, xiǎo mèi bāng dà mèi kǔn xiǎomài.
大妹小妹收完麦,高高兴兴去打麦。
Dà mèi xiǎo mèi shōu wán mài, gāo gāoxìng xìng qù dǎ mài.
大妹打小麦啪啪噼,小妹打大麦噼噼啪。
Dà mèi dǎ xiǎomài pā pā pī, xiǎo mèi dǎ dàmài pī pīpā.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x