Chinese tongue twister (缝凤凰)

粉红女发奋缝飞凤,
Fěnhóng nǚ fāfèn fèng fēi fèng,
女粉红反缝方法繁。
nǚ fěnhóng fǎn fèng fāngfǎ fán.
飞凤仿佛发放芬芳,
Fēi fèng fǎngfú fāfàng fēnfāng,
方法非凡反复防范。
fāngfǎ fēifán fǎnfù fángfàn.
反缝方法仿佛飞凤,
Fǎn fèng fāngfǎ fǎngfú fēi fèng,
反复翻缝飞凤奋发。
fǎnfù fān fèng fēi fèng fènfā.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x