Chinese tongue twister (梳辫辫)

大姐姐,梳辫辫,
Dà jiějiě, shū biàn biàn,
左手编右边,
zuǒshǒu biān yòubiān,
右手编左边,
yòushǒu biān zuǒbiān,
编好辫辫晃晃头,
biān hǎo biàn biàn huàng huàng tóu,
一左一右两条小辫辫。
yī zuǒ yī yòu liǎng tiáo xiǎobiàn biàn.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x