Chinese tongue twister (同同和多多)

同同和多多,
Tóng tónghé duōduō,
打鼓又敲锣。
dǎgǔ yòu qiāo luó.
同同打铜鼓,
Tóng tóng dǎ tónggǔ,
多多敲铜锣,
duōduō qiāo tóng luó,
同同打鼓“咚咚”响,
tóng tóng dǎgǔ “dōng dōng” xiǎng,
多多“咚咚”敲着锣。
duōduō “dōng dōng” qiāozhe luó.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x