Chinese tongue twister (墨与馍)

老伯伯卖墨,老婆婆卖馍,
Lǎo bóbo mài mò, lǎopópo mài mó,
老婆婆卖馍买墨,老伯伯卖墨买馍。
lǎopópo mài mó mǎi mò, lǎo bóbo mài mò mǎi mó.
墨换馍老伯伯有馍,馍换墨老婆婆有墨.
Mò huàn mó lǎo bóbo yǒu mó, mó huàn mò lǎopópo yǒu mò.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x