Chinese tongue twister (小华和胖娃)

小华和胖娃,两人种花又种瓜,
Xiǎo huá hé pàng wá, liǎng rén zhònghuā yòu zhǒng guā,
小华会种花不会种瓜,
Xiǎo huá huì zhònghuā bu huì zhǒng guā,
胖娃会种瓜不会种花,
Pàng wá huì zhǒng guā bù huì zhònghuā,
小华教胖娃种花,胖娃教小华种瓜。
Xiǎo huá jiào pàng wá zhònghuā, pàng wá jiào xiǎo huá zhǒng guā.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x