Chinese tongue twister (白家伯伯)

北贫坡上白空有个伯伯,
Běi pín pō shàng bái kōng yǒu gè bóbo,
家里养着一百八十八只白鹅,
Jiālǐ yǎngzhe yībǎi bāshíbā zhǐ bái é,
门口种着一百八十八棵白果,
Ménkǒu zhǒngzhe yībǎi bāshíbā kē báiguǒ,
树上住着一百八十八只八哥。
Shù shàng zhùzhe yībǎi bāshíbā zhǐ bāgē.
八哥在白果树上吃白果,
Bāgē zài báiguǒshù shàng chī bái guǒ,
白鹅气得直叫:我饿!我饿!
Bái é qì dé zhí jiào: Wǒ è! Wǒ è!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x