Chinese tongue twister (小花猫)

小花猫爱画画,
Xiǎohuā māo ài huà huà,
先画一朵腊梅花,
Xiān huà yī duǒ làméi huā,
又画一个小喇叭,
Yòu huà yīgè xiǎo lǎbā,
带着腊梅花,
Dàizhe làméi huā,
吹着小喇叭,
Chuīzhe xiǎo lǎbā,
回家去见妈妈,
Huí jiā qù jiàn māmā,
妈妈见了笑哈哈。
Māmā jiànle xiào hāhā.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x