Chinese tongue twister (猫鼻子)

白猫黑鼻子,黑猫白鼻子;
Bái māo hēi bízi, hēi māo bái bízi;
黑猫的白鼻子,碰破了白猫的黑鼻子,
Hēi māo de bái bízi, pèng pòle bái māo de hēi bízi,
白猫的黑鼻子破了,剥了秕谷壳儿补鼻子;
Bái māo de hēi bízi pòle, bōle bǐ gǔ ké er bǔ bízi;
黑猫的白鼻子不破,不剥秕谷壳儿补鼻子。
Hēi māo de bái bízi bùpò, bù bō bǐ gǔ ké er bǔ bízi.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x