Chinese tongue twister (婆婆和嬷嬷)

婆婆和嬷嬷,来到山坡坡,
Pópo hé mā mā, lái dào shānpō pō,
婆婆默默采蘑菇,嬷嬷默默拔萝卜。
pópo mòmò cǎi mógū, mā mā mòmò bá luóbo.
婆婆拿了一个破簸箕,嬷嬷带了一个薄笸箩,
Pópo nále yīgè pò bòji, mā mā dàile yīgè báo pǒluó,
婆婆采了半簸箕小蘑菇,嬷嬷拔了一笸箩大萝卜。
pópo cǎile bàn bòji xiǎo mógū, mā mā bále yī pǒluó dà luóbo.
婆婆采了蘑菇换饽饽,嬷嬷卖了萝卜买馍馍。
Pópo cǎile mógū huàn bō bo, mā mā màile luóbo mǎi mó mó.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x