Chinese tongue twister (老罗的梨和老李的栗)

老罗拉了一车梨,老李拉了一车栗。
Lǎo luōlāle yī chē lí, lǎo lǐ lāle yī chē lì.
老罗人称大力罗,老李人称李大力。
Lǎo luó rénchēng dàlì luō, lǎo lǐ rénchēng lǐ dàlì.
老罗拉梨做梨酒,老李拉栗去换梨。
Lǎo luōlā lí zuò lí jiǔ, lǎo lǐ lā lì qù huàn lí.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x