Chinese tongue twister (多少罐)

一个半罐是半罐,
Yīgè bàn guàn shì bàn guàn,
两个半罐是一罐;
liǎng gè bàn guàn shì yī guàn;
三个半罐是一罐半,
sān gè bàn guàn shì yī guàn bàn,
四个半罐是两罐;
sì gè bàn guàn shì liǎng guàn;
五个半罐是两罐半,
wǔ gè bàn guàn shì liǎng guàn bàn,
六个半罐是三满罐;
liù gè bàn guàn shì sān mǎn guàn;
七个、八个、九个半罐,
qī gè, bā gè, jiǔ gè bàn guàn,
请你算算是多少罐。
qǐng nǐ suàn suànshì duōshǎo guàn.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x