Chinese tongue twister (九与酒)

九月九,九个酒迷喝醉酒。
Jiǔ yuè jiǔ, jiǔ gè jiǔ mí hē zuìjiǔ.
九个酒杯九杯酒,九个酒迷喝九口。
Jiǔ gè jiǔbēi jiǔ bēi jiǔ, jiǔ gè jiǔ mí hē jiǔ kǒu.
喝罢九口酒,又倒九杯酒。
Hē bà jiǔ kǒu jiǔ, yòu dào jiǔ bēi jiǔ.
九个酒迷端起酒,“咕咚、咕咚”又九口。
Jiǔ gè jiǔ mí duān qǐ jiǔ,“gūdōng, gūdōng” yòu jiǔ kǒu.
九杯酒,酒九口,喝罢九个酒迷醉了酒。
Jiǔ bēi jiǔ, jiǔ jiǔ kǒu, hē bà jiǔ gè jiǔ mízuìle jiǔ.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x