Chinese tongue twister (老方扛着黄幌子)

老方扛着黄幌子,老黄扛着方幌子。
Lǎo fāng kángzhe huáng huǎngzi, lǎo huáng kángzhe fāng huǎngzi.
老方要拿老黄的方幌子,老黄要拿老方的黄幌子,
Lǎo fāng yào ná lǎo huáng de fāng huǎngzi, lǎo huáng yào ná lǎo fāng de huáng huǎngzi,
末了儿方幌子碰破了黄幌子, 黄幌子碰破了方幌子。
mòliǎo er fāng huǎngzi pèng pòle huáng huǎngzi, huáng huǎngzi pèng pòle fāng huǎngzi.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x