Chinese tongue twister (谁胜谁)

梅小卫叫飞毛腿,卫小辉叫风难追。
Méi xiǎo wèi jiào fēimáotuǐ, wèi xiǎo huī jiào fēng nán zhuī.
两人参加运动会,百米赛跑快如飞。
Liǎng rén shēn jiā yùndònghuì, bǎi mǐ sàipǎo kuài rú fēi.
飞毛腿追风难追,风难追追飞毛腿。
Fēimáotuǐ zhuī fēng nán zhuī, fēng nán zhuī zhuī fēimáotuǐ.
梅小卫和卫小辉,最后不知谁胜谁。
Méi xiǎo wèi hé wèi xiǎo huī, zuìhòu bùzhī shéi shèng shéi.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x