Chinese tongue twister (小黑虎数猪)

爷爷领着孙子黑虎,到猪圈里数黑猪。
Yéyé lǐngzhe sūnzi hēi hǔ, dào zhū quān lǐ shǔ hēi zhū.
黑猪圈在猪圈里,各个猪圈都有猪。
Hēi zhū quān zài zhū quān lǐ, gège zhū quān dōu yǒu zhū.
小黑虎不马虎,挨着个儿地把猪数。
Xiǎo hēi hǔ bù mǎhǔ, āizhe gè’er de bǎ zhū shù.
黑猪围着小黑虎,转来转去乱乎乎。
Hēi zhū wéizhe xiǎo hēi hǔ, zhuàn lái zhuàn qù luàn hū hū.
黑虎数了半天小黑猪,不知哪些黑猪挨过黑虎数,也不知黑虎数过哪些小黑猪。
Hēi hǔ shùle bàntiān xiǎo hēi zhū, bùzhī nǎxiē hēi zhū āiguò hēi hǔ shù, yě bùzhī hēi hǔ shùguò nǎxiē xiǎo hēi zhū.
逗得爷爷抿嘴笑,急得黑虎直要哭,爷爷说:“小黑虎,你别哭,这是十五只小黑猪。”
Dòu dé yéyé mǐn zuǐ xiào, jí dé hēi hǔ zhí yào kū, yéyé shuō:“Xiǎo hēi hǔ, nǐ bié kū, zhè shì shíwǔ zhǐ xiǎo hēi zhū.”

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x