Chinese tongue twister (喝水)

菲菲有只灰黑杯,
Fēifēi yǒu zhǐ huī hēi bēi,
辉辉有只黑灰杯,
huī huī yǒu zhǐ hēi huī bēi,
菲菲喝水不用黑灰杯用灰黑杯,
fēifēi hē shuǐ bùyòng hēi huī bēi yòng huī hēi bēi,
辉辉喝水不用灰黑杯用黑灰杯。
huī huī hē shuǐ bùyòng huī hēi bēi yòng hēi huī bēi.
菲菲辉辉爱卫生,
Fēifēi huī huī ài wèishēng,
不乱用灰黑杯和黑灰杯。
bù luànyòng huī hēi bēi hé hēi huī bēi.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x