Chinese tongue twister (小四约小石)

小四约小石学写字,
xiǎo sì yuē xiǎoshí xué xiězì,
小石约小四看电视。
xiǎoshí yuē xiǎo sì kàn diànshì.
小四不看电视只要学写字,
Xiǎo sì bù kàn diànshì zhǐyào xué xiězì,
小石不学写字只看电视。
xiǎoshí bù xué xiězì zhǐ kàn diànshì.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x