Chinese tongue twister (狗和猴)

桥西走来一条狗,
Qiáo xī zǒu lái yītiáo gǒu,
桥东跑来一只猴。
qiáo dōng pǎo lái yī zhǐ hóu.
走到桥心两碰头,
Zǒu dào qiáo xīn liǎng pèngtóu,
狗望望猴,
gǒu wàng wàng hóu,
猴瞧瞧狗。
hóu qiáo qiáo gǒu.
狗跺跺脚向桥西跑,
Gǒu duò duòjiǎo xiàng qiáo xī pǎo,
猴挠挠耳向桥东走。
hóu náo náo ěr xiàng qiáo dōng zǒu.
谁也不过桥,
Shéi yě bùguò qiáo,
不知是狗怕猴,
bùzhī shì gǒu pà hóu,
还是猴怕狗。
háishì hóu pà gǒu.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x