Chinese tongue twister (两只小兔)

两只小白兔,
Liǎng zhī xiǎo bái tù,
上山采蘑菇,
shàngshān cǎi mógū,
碰见只小鹿,
pèngjiàn zhǐ xiǎolù,
正在种萝卜,
zhèngzài zhǒng luóbo,
红萝卜,
hóng luóbo,
白萝卜,
bái luóbo,
馋得小兔拍肚肚,
chán dé xiǎo tù pāi dù dù,
小鹿拔萝卜,
xiǎolù bá luóbo,
送给小白兔,
sòng gěi xiǎo bái tù,
小兔吃萝卜,
xiǎo tù chī luóbo,
忘了采蘑菇。
wàngle cǎi mógū.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x