Chinese tongue twister (送花)

华华有两朵红花,红红有两朵黄花,
Huá huá yǒu liǎng duǒ hóng huā, hóng hóng yǒu liǎng duǒ huánghuā,
华华想要黄花,红红想要红花,
Huá huá xiǎng yào huánghuā, hóng hóng xiǎng yào hóng huā,
华华送给红红一朵红花,
Huá huá sòng gěi hóng hóng yī duǒ hóng huā,
红红送给华华一朵黄花。
Hóng hóng sòng gěi huá huá yī duǒ huánghuā.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x