Chinese tongue twister (捉兔)

一位爷爷他姓顾,上街打醋又买布。
Yī wèi yéyé tā xìng gù, shàng jiē dǎ cù yòu mǎi bù.
买了布,打了醋,回头看见鹰抓兔。
Mǎile bù, dǎle cù, huítóu kànjiàn yīng zhuā tù.
放下布,搁下醋,上前去追鹰和兔,
Fàngxià bù, gē xià cù, shàng qián qù zhuī yīng hé tù,
飞了鹰,跑了兔。打翻醋,醋湿布。
fēile yīng, pǎole tù. Dǎ fān cù, cù shībù.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x