Chinese tongue twister (手指头)

一个指头拉勾勾,两个指头捡豆豆,
Yīgè zhǐtou lā gōu gōu, liǎng gè zhǐtou jiǎn dòu dòu,
三个指头系扣扣,四个指头提兜兜,
sān gè zhǐtou xì kòu kòu, sì gè zhǐtou tí dōudou,
五个指头合一拢,攥成拳头有劲头。
wǔ gè zhǐtou hé yī lǒng, zuàn chéng quántóu yǒu jìntóu.
请你爱护你的手,保护十个手指头。
Qǐng nǐ àihù nǐ de shǒu, bǎohù shí gè shǒuzhǐ tou.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x