Chinese tongue twister (人造神?神造人?)

宁宁和成成,
Níng níng hé chéng chéng,
去看观音神。
qù kàn guānyīn shén.
宁宁说是“人造神”,
Níng níng shuō shì “rénzào shén”,
成成说是“神造人”,
chéng chéng shuō shì “shén zào rén”,
宁宁说不服成成,
níng níng shuō bu fú chéng chéng,
成成说不服宁宁。
chéng chéng shuō bu fú níng níng.
一道去请教高婶婶,
Yīdào qù qǐngjiào gāo shěnshen,
到底是神造人,
dàodǐ shì shén zào rén,
还是人造神?
háishì rénzào shén?

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x