Chinese tongue twister (造房子)

捡颗小石子,
Jiǎn kē xiǎo shízǐ,
在地上画个方格子,
zài dìshàng huà gè fāng gézi,
画好了格子造房子,
huà hǎole gézi zào fángzi,
画个大方格子造个大房子,
huà gè dàfāng gézi zào gè dà fángzi,
画个小方格子造个小房子,
huà gè xiǎo fāng gézi zào gè xiǎo fángzi,
楼上的房子分给鸽子,
lóu shàng de fángzi fēn gěi gēzi,
楼下的房子分给兔子。
lóu xià de fángzi fēn gěi tùzǐ.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x