Chinese tongue twister (画狮子)

有个好孩子,拿张画图纸,
Yǒu gè hǎo háizi, ná zhāng huà túzhǐ,
来到石院子,学画石狮子。
Lái dào shí yuànzi, xué huà shí shīzi.
一天来画一次石狮子,
Yītiān lái huà yīcì shí shīzi,
十天来画十次石狮子。
Shí tiān lái huà shí cì shí shīzi.
次次画石狮子,天天画石狮子,
Cì cì huà shí shīzi, tiāntiān huà shí shīzi,
死狮子画成了“活狮子”。
Sǐ shīzi huà chéngle “huó shīzi”.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x